fbpx
 

Apikal Rezeksiyon Tedavisi Nedir ? / Konya

Apikal rezeksiyon tedavisi nedir ?

Apikal rezeksiyon, diş kökünün ucunu çıkaran cerrahi bir prosedürdür. Bu prosedür, dişin üst kısmında veya çene kemiğinde bir enfeksiyon olduğunda gerekli olabilir. Bu aynı zamanda çevredeki diş eti dokusuna, sinirlere ve sinüsler ve kan damarları gibi yapılara daha fazla zarar gelmesini önlemek için de yapılabilir.

Apikal rezeksiyon

Apikal rezeksiyon, bir dişin ucunun çıkarılmasını içeren bir prosedürdür. Bu tedavi sırasında doktorunuz dişinizin diş eti çizgisi içinde kalan kısmını çıkaracak ve kök yapısının daha fazlasını ortaya çıkaracaktır. Bu prosedürün amacı hassasiyeti azaltmak, ağrıyı ortadan kaldırmak ve çiğneme yeteneğini geliştirmektir.

Apikal rezeksiyonun gerekli olmasının iki ana nedeni vardır:

  • Daha fazla hasarı önlemek amacıyla hasarlı bir dişten keskin veya sivri bir ucu çıkarmak için
  • Bazı durumlarda, diğer teknikler kullanılarak tedavi edilemeyecek kadar şiddetli çürük varsa

apikal rezeksiyon

Apikoektomiye neden gerek duyulur

Apikoektomi, kökün apeksinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Apikoektominin amacı hastalıklı dokuyu kök kanalından çıkarmaktır ve iltihaplanma ve enfeksiyon durumlarında uygulanabilir.

Prosedür, kök kanal sistemini ortaya çıkarmak için bir dişin koronal yapısının (bir boşluğun başladığı yerin üzerindeki kısım) bir kısmının veya tamamının çıkarılmasını içerir.

Apikal rezeksiyon

Kanal tedavisi başarılı olmazsa, apikal rezeksiyon yaptırmanız gerekebilir. Apikoektomi, diş hekiminizin enfekte olmuş ve bir enfeksiyondan kaynaklanan çürük nedeniyle hasar görmüş dişinizin üst kısmını çıkarmasıdır. İşlem diş hekiminizin muayenehanesinde gerçekleştirilir ve diş iyileşene kadar geçici bir dolgu ile ayrılırsınız.