fbpx
 

Dijital Diş Hekimliği ve Gülüş Tasarımı

Dijital Diş Hekimliği Nedir?

Dijital diş hekimliği teşhis, planlama ve tedavi sırasında tamamen ya da kısmen bilgisayar destekli cihazların, yöntemlerin ve teknolojinin kullanılması anlamına gelir. Dijital diş hekimliği yöntemleri insan hatasını azaltıp, üretim hassasiyetini artırmak ve tedavi sürelerini kısaltmak hedefiyle geliştirilmiş yöntemlerdir.

Basit bir dolgudan komplike implant tedavilerine, estetik planlamadan gülüş tasarımına, ortodontiden porselen kaplamalara kadar birçok uygulama artık dijital teknolojiler ve cihazlar kullanılarak yapılabilmekte.

Dijital yöntemlerin hız ve üretim hassasiyeti gibi avantajlarının yanında çok önemli bir avantajı da hastaya üretilen dolgu, kaplama, köprü, ortodonti plakları, gece plakları ve buna benzer tüm uygulamaların üretim dataları veri tabanlarında saklanabilmekte ve bir gün herhangi bir sebeple yeniden üretilmesi gerektiğinde hastadan tekrar ölçü almadan aynı data ile üretim yapılabiliyor olmasıdır. Hatta hasta kliniğe gelemiyorsa, başka şehir veya ülkede ise, data online olarak gönderilebilmekte ve aynı data ile üretim hastanın olduğu konumda yapılabilmektedir.

Bir diğer avantajı da hastanın mevcut ağız durumu taranıp kaydedilebilmekte ve ileride yapılan yeni taramalar ile karşılaştırılabiliyor olmasıdır. Bu sayede aşınmalar, yer değiştirmeler ve benzeri değişikliklerin belirlenebiliyor olmasıdır.

Dijital Ölçü ve Tarama

Geleneksel diş hekimliğinde protezkaplamadolgu gibi işlemlerde diş ve çene ölçüleri metal kaşıkların içindeki hamurlar ile alınır. Bu yöntem ise hastalarda öğürme refleksini tetikleyebileceği gibi alınan ölçünün de her zaman doğru sonuçlar vermemesine sebep olur. Dijital diş hekimliğinde optik bir kamera ile dişler taranır ve 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarılarak 3 boyutlu tarama yöntemi ile gerçekleştirilir.

 • Hasta uyumludur.
 • Ölçü hata payı geleneksel yöntemlere göre düşüktür.
 • Tüm vakaların arşivlenmesi sağlanır.

Üç boyutlu tarama diş hekimliğinin çoğu branşlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Cad Cam Cihazı ile Diş Tedavi Süreci Nasıldır?

Dijital diş hekimliğinde ölçü alma, tasarım ve üretim aşamalarında CEREC olarak adlandırılan bilgisayar sistemi kullanılır. Bu sistemde ağız içi tarayıcı ile dakikalar içerisin de ölçü alınır. Prepare edilen dişten alınan ölçüler, tarayıcının bağlı olduğu bilgisayara anında transfer edilerek, bilgisayar programı yardımıyla sanal model oluşturulur.

Oluşturulmuş olan sanal model üzerinden yine bilgisayar programıyla, hazırlanmasını istediğimiz dişin tasarımı yapılır. Tasarımı yapılan diş CEREC cihazının yazıcı kısmına yollanılır. Yazıcı kısım ise bu tasarımı 3 boyutlu olarak hekimin seçtiği renk ve boyuttaki hazır bloklardan kazıyarak elde eder.

Gülüş Tasarımı Nedir?

Estetik diş hekimliği denilince akla gelen ilk kavramlardan biri ”gülüş tasarımı”dır. Gülüş tasarımı; çeşitli nedenlerle estetik açıdan görünümü bozulan dişler ve diş etlerinin hastaların yüz şekilleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak olabildiğince doğal ve güzel bir görünüme kavuşturulması işlemidir. Multidisipliner bir yaklaşım olan gülüş tasarımı, birçok işlemin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilmektedir.

Gülüş Tasarımı

Dijital Diş Hekimliği ve Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı; diş estetiğinin dişler, diş etleri, dudakların birbirleri ile ilişkilerini de ele alan detaylı analizler sonucu ortaya çıkan gülüş estetiğinin değerlendirmesidir.

CEREC sisteminin tarayıcısı ile alınan ağız içi görüntüler ve hastaların profil görüntüleri bilgisayar ortamında bir araya getirilir. Bu sayede hastalarımızın görüntülerini birebir 3 boyutlu olarak dijital ortama aktarabilmekteyiz.

Dijital ortama aktarılan görüntüler; üzerinde dilediğimiz şekilde ölçüm, tasarım ve değişiklik yapmamıza olanak tanır.

Dilersek bu tasarlanan dişlerin ağız içindeki görüntülerini, hastanın profil görüntüleri ile birleştirerek, işlem sonrası hastalarımızın nasıl bir gülüş elde edebileceğini önceden gösterebilmekteyiz.

Dijital Diş Hekimliği

Dijital Diş Hekimliği ile Yapılan Tedavileri

Aşağıdaki Gibi Sıralamak Mümkündür;

 • Kanal tedavi sonrası aşırı harap dişlerin restorasyonu
 • Daha önce restore edilmiş dişlerin daha estetik ve daha uyumlu restorasyonlarla değiştirilmesi
 • İnley-onley porselen dolgular
 • Dental İmplant üstü full porselen restorasyonlar

Dijital Diş Hekimliğinin Ne Gibi Avantajları Vardır?

 • Tedavi Süresi olabildiğince en aza indirilmiştir Bilgisayar sistemi ile klinik ortamında tek seansta uygulamalar yapılabilmekte ve diş tedavileri iki saatte bitirilebilmektedir.
 • CAD CAM, İmplant Tedavilerinin Başarısını ve Estetiğini Artırmıştır.
 • Estetik ve Biyolojik Uyumluluğu Yüksek Materyallerin Kullanım İmkanını Artırmıştır.
 • CAD CAM sistemi, geleneksel ölçü ortadan kaldırmıştır.
 • Dijital/optik ölçü alınmaktadır.
 • Bu sistem sayesinde hastaya aynı seansta tedavi yapılan dişe üst restorasyonu da tamamlanabilmektedir. Hem estetik hem de tek seans gibi çok daha kısa sürede tedavinin tamamlanabilmesi hasta ve hekim açısından bu sistemlerin en büyük avantajıdır.
 • Daha öncelerinde ise hasta ağzından ölçü maddeleri kullanılarak alınan ölçülerin hastada oluşturduğu bulantı refleksinin olmamasıdır.
 • CAD CAM sayesinde Dijital diş hekimliğindeki gelişmeler diş hekimine ve diş teknisyenine bağlı başarısızlık nedenlerini azaltmıştır.